Inkernu taberna

Eskoriatza.

“Herrittik herrittarrondako”