Estrategia

- Azterketa eta informazioa -

Estrategia

Edozein proiektu gauzatu aurretik erakundearen, zerbitzuaren edo produktuaren gaur egungo egoeraren azterketa zehatza egiten dugu hortik abiatzeko. Azterketa horrek ahalbideratzen digu egingarriak eta aldi berean berritzaileak diren helburuak erdiesteko bidea zehaztea.

Jarraian definituko ditugu markak edo erakundeak irudikatzen duena, bere misioa eta bisioa, kokapen estrategikoa, balio erantsiaren eskaintza, publiko objektiboak berekiko duen pertzepzioa, komunikatzeko estiloa eta markaren arkitektura.

· Marka estrategia
· Marka ikuskapena
· Marketin plana
· Markaren arkitektura